Sản phẩm

 • Đèn LED chống cháy nổ sê-ri ELL601

  Đèn LED chống cháy nổ sê-ri ELL601

  Thích hợp để sử dụng trong vùng IIA,IIB+H2 Khí nguy hiểm cháy nổ 1 và vùng 2.
  Bụi cháy IIIA,IIIB,IIIC vùng 21 và vùng 22
  Mã IP : 1P66
  Dấu cũ: Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb,Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db
  Chứng chỉ ATEx.Số:AÜV 19 ATEX 8446X
  Chứng chỉ IECEx.Số: IECEx TUR 19.0066X
  Hạng I Phân khu 1 Nhóm B,C&D
  Hạng I Phân khu 2 Nhóm A,B,C&D
  Hạng II Phân khu 1,2 Nhóm E,F&G

 • Đèn LED chống cháy nổ sê-ri ELL136

  Đèn LED chống cháy nổ sê-ri ELL136

  Thích hợp để sử dụng trong IIA,IIB,IIC Khu vực khí nguy hiểm cháy nổ1 và khu vực2.
  Bụi cháy IIIA,IIIB,IIIC vùng 21 và vùng 22
  Mã IP : 1P66
  Dấu cũ: Ex de mb IIC T6 Gb,Ex tb IIIC T80℃ Db
  Chứng chỉ ATEx.Số:ECM 18 ATEX 4867
  Chứng chỉ EAC CU-TR.Số: RU C-CN.AЖ58.B.00321/20

 • Đèn LED chống cháy nổ sê-ri BZD130

  Đèn LED chống cháy nổ sê-ri BZD130

  Thích hợp để sử dụng trong IIA,IIB,IIC Khu vực khí nguy hiểm cháy nổ1 và khu vực2.
  Bụi cháy IIIA,IIIB,IIIC vùng 21 và vùng 22
  Mã IP : 1P66
  Dấu cũ: Ex db IIC T5 Gb,Ex tb IIIC T95℃ Db.
  Chứng chỉ ATEx.Số:LCIE 17 ATEX 3062X
  Chứng chỉ IECEx.Số: IECEx LCIE 17.0072X
  Chứng chỉ EAC CU-TR.Số: RU C-CN.AЖ58.B.00192/20

 • Đèn chiếu sáng tuyến tính LED chống cháy nổ sê-ri EFL708

  Đèn chiếu sáng tuyến tính LED chống cháy nổ sê-ri EFL708

  Thích hợp để sử dụng trong IIA, IIB, IIC Khí nguy hiểm cháy nổ Vùng 1 và Vùng 2.
  Bụi dễ cháy IIIA, IIIB, IIIC Vùng 21 và Vùng 22
  Mã IP: IP66.
  Dấu cũ:
  Ex db eb mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
  II 2 G Ex db eb mb IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db.
  Chứng chỉ ATEX.Số: ECM 19 ATEX 2352

 • Đèn chiếu sáng khẩn cấp chống cháy nổ sê-ri ESL101

  Đèn chiếu sáng khẩn cấp chống cháy nổ sê-ri ESL101

  Thích hợp để sử dụng trong IIA,IIB,IIC Khí nguy hiểm cháy nổ Vùng 1 và Vùng 2.
  Bụi cháy IIIA,IIIB,IIIC Vùng 21 và Vùng 22
  Mã IP: IP66.
  Dấu cũ:
  Ex de ib IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
  II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C Db.
  Chứng chỉ ATEX.Số: ECM 18 ATEX 4869

 • Thiết bị cảnh báo và tín hiệu chống cháy nổ sê-ri ESL100

  Thiết bị cảnh báo và tín hiệu chống cháy nổ sê-ri ESL100

  Thích hợp để sử dụng trong IIA,IIB,IIC Khu vực khí nguy hiểm cháy nổ1 và khu vực2.
  Bụi cháy IIIA,IIIB,IIIC vùng 21 và vùng 22
  Mã IP: IP66
  Dấu cũ:
  Ví dụ ib IIC T6 Gb, Ví dụ tb IIIC T80℃ Db.
  II 2G Ex de ib IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80℃ Db.
  Chứng chỉ ATEX.Số: ECM 18 ATEX 4868

 • Đèn chiếu sáng khẩn cấp chống cháy nổ sê-ri ESL102

  Đèn chiếu sáng khẩn cấp chống cháy nổ sê-ri ESL102

  Thích hợp để sử dụng trong IIA,IIB,IIC Khí nguy hiểm cháy nổ Vùng 1 và Vùng 2.
  Bụi cháy IIIA,IIIB,IIIC Vùng 21 và Vùng 22
  Mã IP: IP65.
  Dấu cũ:
  Ex de ib q IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
  II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C Db.
  Chứng chỉ ATEX.Số: ECM 18 ATEX 4870

 • Phụ kiện đèn huỳnh quang BHY

  Phụ kiện đèn huỳnh quang BHY

  Chi tiết Ứng dụng Được thiết kế cho Khí quyển Dễ cháy nổ Vùng 1 và Vùng 2;Được thiết kế cho IIA , IIB và IIC Groups Khí quyển dễ nổ;Được thiết kế cho Phân loại Nhiệt độ T1~T4;Được thiết kế cho các địa điểm nguy hiểm dễ cháy nổ như kho chứa của nhà máy lọc dầu, hóa chất, dược phẩm, công nghiệp quân sự, v.v.Chỉ Một Ống Hoạt Động Trong Điều Kiện Khẩn Cấp;Vật liệu thép không gỉ...
 • Đèn chống cháy nổ sê-ri CCd92

  Đèn chống cháy nổ sê-ri CCd92

  Thích hợp để sử dụng trong IIA, IIB, IIC Khí nguy hiểm cháy nổ Vùng 1 và Vùng 2.
  Bụi dễ cháy IIIA, IIIB, IIIC Vùng 21 và Vùng 22
  Mã IP: IP66
  Dấu cũ:
  Loại CCd92-I: Ex d IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
  Loại CCd92-III: Ex d IIC T3 Gb, Ex tb IIIC T195°C Db.
  Loại CCd92-I: II 2G Ex d IIC T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T130°C Db.
  Loại CCd92-III: II 2G Ex d IIC T3 Gb, II 2D Ex tb IIIC T195°C Db.
  Chứng chỉ ATEX.Số: LCIE 14 ATEX 3040X
  Chứng chỉ IECEx.Số: IECEx LCIE 14.0034X
  Chứng chỉ EAC CU-TR.Số: RU C-CN.Aж58.B.00231/20

 • Đèn pha chống cháy nổ sê-ri BFD610

  Đèn pha chống cháy nổ sê-ri BFD610

  Thích hợp sử dụng trong IIA, IIB+H2, Khí nguy hiểm cháy nổ Zone1 và Zone2
  Bụi dễ cháy IIIA, IIIB, IIIC Vùng 21 và Vùng 22
  Mã IP: IP66
  Dấu cũ:
  Ví dụ IIB+H2 T4~T3 Gb, Ví dụ tb IIIC T*°C Db.
  II 2G Ex IIB+H2 T4~T3 Gb, II 2D Ex tb IIIC T*°C Db.
  Chứng chỉ ATEX.Số: LCIE 15 ATEX 3046X
  Chứng chỉ IECEx.Số: IECEx LCIE 15.0037X
  Chứng chỉ EAC CU-TR.Số:RU C-CN.Aж58.B.00207/20