Προϊόν

 • Σειρά ELL601 Αντιεκρηκτικός φωτισμός LED

  Σειρά ELL601 Αντιεκρηκτικός φωτισμός LED

  Κατάλληλο για χρήση σε ζώνη επικίνδυνου αερίου από έκρηξη IIA, IIB+H2 και ζώνη 2.
  Εύφλεκτη σκόνη IIIA,IIIB,IIIC ζώνη 21 και ζώνη 22
  Κωδικός IP: 1P66
  Ex-Mark: Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db
  Πιστοποιητικό ATEx.Αρ.:AÜV 19 ATEX 8446X
  Πιστοποιητικό IECEx.Αρ.: IECEx TUR 19.0066X
  Κατηγορία Ι Κατηγορία 1 Ομάδα Β, Γ&Δ
  Κατηγορία Ι Κατηγορία 2 Ομάδα A,B,C&D
  Κατηγορία II Κατηγορία 1,2 Ομάδα E,F&G

 • Σειρά ELL136 Αντιεκρηκτικός φωτισμός LED

  Σειρά ELL136 Αντιεκρηκτικός φωτισμός LED

  Κατάλληλο για χρήση σε ζώνη επικίνδυνου αερίου από έκρηξη IIA, IIB, IIC, ζώνη 1 και ζώνη 2.
  Εύφλεκτη σκόνη IIIA,IIIB,IIIC ζώνη 21 και ζώνη 22
  Κωδικός IP: 1P66
  Ex-Mark: Ex de mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80℃ Db
  Πιστοποιητικό ATEx.Αρ.:ECM 18 ATEX 4867
  Πιστοποιητικό EAC CU-TR.Αρ.: RU C-CN.AЖ58.B.00321/20

 • Φωτισμός LED σειράς BZD130 με αντιεκρηκτική προστασία

  Φωτισμός LED σειράς BZD130 με αντιεκρηκτική προστασία

  Κατάλληλο για χρήση σε ζώνη επικίνδυνου αερίου από έκρηξη IIA, IIB, IIC, ζώνη 1 και ζώνη 2.
  Εύφλεκτη σκόνη IIIA,IIIB,IIIC ζώνη 21 και ζώνη 22
  Κωδικός IP: 1P66
  Ex-Mark: Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T95℃ Db.
  Πιστοποιητικό ATEx.Αρ.:LCIE 17 ATEX 3062X
  Πιστοποιητικό IECEx.Αρ.: IECEx LCIE 17.0072X
  Πιστοποιητικό EAC CU-TR.Αρ.: RU C-CN.AЖ58.B.00192/20

 • Γραμμικοί φωτισμοί LED σειράς EFL708 με αντιεκρηκτική προστασία

  Γραμμικοί φωτισμοί LED σειράς EFL708 με αντιεκρηκτική προστασία

  Κατάλληλο για χρήση σε επικίνδυνα αέρια IIA, IIB, IIC Έκρηξη Zone1 και Zone2.
  Εύφλεκτη σκόνη IIIA, IIIB, IIIC Ζώνη 21 και Ζώνη 22
  Κωδικός IP: IP66.
  Ex-Mark:
  Ex db eb mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
  II 2 G Ex db eb mb IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db.
  Πιστοποιητικό ATEX.Αρ.: ECM 19 ATEX 2352

 • Σειρά ESL101 Αντιεκρηκτικοί φωτισμοί έκτακτης ανάγκης

  Σειρά ESL101 Αντιεκρηκτικοί φωτισμοί έκτακτης ανάγκης

  Κατάλληλο για χρήση σε IIA,IIB,IIC Επικίνδυνο αέριο έκρηξης Zone1 και Zone2.
  Εύφλεκτη σκόνη IIIA,IIIB,IIIC Ζώνη 21 και Ζώνη 22
  Κωδικός IP: IP66.
  Ex-Mark:
  Ex de ib IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
  II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C Db.
  Πιστοποιητικό ATEX.Αρ.: ECM 18 ATEX 4869

 • Συσκευή σήματος και συναγερμού σειράς ESL100 αντιεκρηκτική

  Συσκευή σήματος και συναγερμού σειράς ESL100 αντιεκρηκτική

  Κατάλληλο για χρήση σε ζώνη επικίνδυνου αερίου από έκρηξη IIA, IIB, IIC, ζώνη 1 και ζώνη 2.
  Εύφλεκτη σκόνη IIIA,IIIB,IIIC ζώνη 21 και ζώνη 22
  Κωδικός IP: IP66
  Ex-Mark:
  Ex de ib IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80℃ Db.
  II 2G Ex de ib IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80℃ Db.
  Πιστοποιητικό ATEX.Αρ.: ECM 18 ATEX 4868

 • Σειρά ESL102 Αντιεκρηκτικοί φωτισμοί έκτακτης ανάγκης

  Σειρά ESL102 Αντιεκρηκτικοί φωτισμοί έκτακτης ανάγκης

  Κατάλληλο για χρήση σε IIA,IIB,IIC Επικίνδυνο αέριο έκρηξης Zone1 και Zone2.
  Εύφλεκτη σκόνη IIIA,IIIB,IIIC Ζώνη 21 και Ζώνη 22
  Κωδικός IP: IP65.
  Ex-Mark:
  Ex de ib q IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db.
  II 2G Ex de ib q IIC T6 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C Db.
  Πιστοποιητικό ATEX.Αρ.: ECM 18 ATEX 4870

 • Εξαρτήματα φθορισμού BHY

  Εξαρτήματα φθορισμού BHY

  Λεπτομέρειες Εφαρμογή Σχεδιασμένη για Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες Ζώνη 1 και Ζώνη 2.Σχεδιασμένο για εκρηκτικές ατμόσφαιρες ομάδων IIA, IIB και IIC.Σχεδιασμένο για ταξινομήσεις θερμοκρασίας T1~T4.Σχεδιασμένος για εκρηκτικές επικίνδυνες τοποθεσίες όπως αποθήκευση σε διυλιστήριο πετρελαίου, χημικά, φαρμακευτικά προϊόντα, στρατιωτικές βιομηχανίες κ.λπ. Αναφορές παραγγελιών Η λάμπα είναι εξοπλισμένη με σωλήνες κατά την έξοδο από το εργοστάσιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ τροφοδοτείται.Μόνο ένας σωλήνας λειτουργεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα...
 • Σειρά CCd92 Αντιεκρηκτικοί φωτισμοί

  Σειρά CCd92 Αντιεκρηκτικοί φωτισμοί

  Κατάλληλο για χρήση σε επικίνδυνα αέρια IIA, IIB, IIC Έκρηξη Zone1 και Zone2.
  Εύφλεκτη σκόνη IIIA, IIIB, IIIC Ζώνη 21 και Ζώνη 22
  Κωδικός IP: IP66
  Ex-Mark:
  Τύπος CCd92-I: Ex d IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db
  Τύπος CCd92-III: Ex d IIC T3 Gb, Ex tb IIIC T195°C Db.
  Τύπος CCd92-I: II 2G Ex d IIC T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T130°C Db.
  Τύπος CCd92-III: II 2G Ex d IIC T3 Gb, II 2D Ex tb IIIC T195°C Db.
  Πιστοποιητικό ATEX.Αρ.: LCIE 14 ATEX 3040X
  Πιστοποιητικό IECEx.Αρ.: IECEx LCIE 14.0034X
  Πιστοποιητικό EAC CU-TR.Αρ.: RU C-CN.Aж58.B.00231/20

 • Αντιεκρηκτικοί προβολείς της σειράς BFD610

  Αντιεκρηκτικοί προβολείς της σειράς BFD610

  Κατάλληλο για χρήση σε IIA, IIB+H2, επικίνδυνο αέριο έκρηξης Zone1 και Zone2
  Εύφλεκτη σκόνη IIIA, IIIB, IIIC Ζώνη 21 και Ζώνη 22
  Κωδικός IP: IP66
  Ex-Mark:
  Ex IIB+H2 T4~T3 Gb, Ex tb IIIC T*°C Db.
  II 2G Ex IIB+H2 T4~T3 Gb, II 2D Ex tb IIIC T*°C Db.
  Πιστοποιητικό ATEX.Αρ.: LCIE 15 ATEX 3046X
  Πιστοποιητικό IECEx.Αρ.: IECEx LCIE 15.0037X
  Πιστοποιητικό EAC CU-TR.Αρ.:RU C-CN.Aж58.B.00207/20